Încasări mai mici la buget: Importul de țigări a scăzut cu 55% în 2022

Serviciul Vamal, în vederea asigurării transparenței nemijlocit în comunicarea cu societatea, mediul de afaceri și instituțiile media, pornind de la faptul că în ultima perioadă sunt recepționate tot mai multe solicitări de prezentare a informațiilor privind importul de țigări în Republica Moldova, prezintă următoarele informații și date.

 

Datele cu privire la importurile de țigări arată o tendință constantă de micșorare a pieței interne de consum.
Astfel, dacă să facem o analiză comparativă pentru primele 6 luni din anii 2020 - 2022, observăm că la capitolul importul țigărilor (grupa tarifară 2402) se atestă o descreștere semnificativă, în 2021 o scădere de 49% și în 2022 la fel o scădere cu 55% (Tabelul nr.1). 

Totodată, dacă e să facem o analiză pentru ultimii 5 ani la capitolul importul de țigări putem observa că în 6 luni ale anilor 2018 și 2019 au fost importate cantități aproximativ similare, în aceeași perioadă din 2020 importul crește cu circa 61%, iar în anul 2021 se înregistrează o scădere cu 49% și tendința de scădere se menține și în 2022 cu 13,4% (Tabelul nr.2).

Prin urmare, în contextul descreșterii importului cantitativ al țigărilor înregistrăm pierderi la capitolul încasărilor la bugetul de stat. Astfel, în analiza comparativă pentru primele 6 luni din 2021 și perioada similară din 2022, constatăm că cu peste 151 milioane lei mai puțin au fost încasați la bugetul de stat în 2022, pe motivul micșorării volumelor de import a țigărilor (Tabelul nr.3).

În această ordine de idei, Serviciul Vamal își reiterează disponibilitatea în vederea oferirii datelor de interes public, în scopul informării corecte a societății despre activitatea instituției. Totodată, solicităm în cazul în care apar neclarități  să nu ezitați să contactați secția relații publice pentru precizări sau informații suplimentare.

Detalii

  • Data: Data: : 27.07.2022
  • e-mail: e-mail: : office@legal-monitor.md

Coordonatele